Persoonlijke Analyse & Coaching

Persoonlijke analyse

In de persoonlijke analyse wordt op zoek gegaan naar de achterliggende oorzaken van de door jou ondervonden problemen.

Het uitgangspunt voor deze analyse is een door jou opgegeven probleemstelling. Wat ervaar je als probleem en zou je graag aan willen werken.

Soorten problemen

Wat voor soort problemen kunnen hiermee aangepakt worden?

Dit kan heel breed zijn. Van in je leven continu tegen dezelfde dingen aanlopen, blijvende/ steeds terugkerende lichamelijke, emotionele, mentale problemen tot ronduit continu tegenslag en ellende ervaren.

Analyse

In de analyse ga ik vanuit de door jou geformuleerde probleemstelling op zoek naar de factoren die daarin een rol spelen. Denk daarbij aan:

  • Belastingen uit voorouders
  • Belastingen uit andere levens
  • Zaken die eerder in je leven gespeeld hebben
  • Actuele belastingen
  • Miasmen, informatie van ziekteverwekkers in het DNA vanuit een voorouder
  • Vloeken, zwarte magie
  • etc.

In het rapport dat je krijgt, zijn de gevonden oorzaken geprioriteerd, enerzijds op grootste impact, anderzijds op beste volgorde van oplossen. Dus in principe de belangrijkste dingen eerst.

Wil je vervolgens oorzaken gaan oplossen, dan gaan we het coachingstraject in.


Coaching

De coaching houdt in, het stuk voor stuk werken aan de gevonden oorzaken in het analyserapport.

Oplossen van een oorzaak

Om bijvoorbeeld een voorouderthema op te kunnen lossen, wordt het betreffende thema eerst verder uitgediept (detailanalyse). Dit betekent het uitzoeken van het wie, wat, waarom, etc. Dit gaat zover als nodig is om het te kunnen oplossen.

Is eenmaal duidelijk waar het precies om gaat, wordt vervolgens uitgezocht wat er allemaal gedaan moet worden om alles rondom het thema op te lossen.

Teksten

Vaak is er een tekst nodig om een thema op te kunnen lossen. Is dit het geval, dan wordt op basis van de uitkomsten van de detail-analye een tekst opgesteld.

We maken dan een mail-afspraak. Tijdens deze mail-afspraak krijg je in delen de tekst toegestuurd. Deze tekst spreek je hardop uit.

Opruimen

Alles rondom het thema wordt verwijderd, zodat je dit niet langer belast.

Wat hiervoor precies moet gebeuren zal van geval tot geval verschillen.

Doorlooptijd

Per week wordt een oorzaak uit de lijst uit het analyserapport opgelost.

Want je systeem moet een opgelost thema eerst verwerken, voordat aan het volgende gewerkt kan worden.


Intensief

Zoals je inmiddels begrepen zult hebben, is het oplossen van een oorzaak niet even een kwestie van ‘simsalabim’. Het is heel intensief om zaken uit te zoeken en vervolgens op te ruimen.

Ook kunnen er reacties ontstaan als gevolg van het opruimen. Het verwerken kost je energie, daarom ook een thema per week.

Resultaat

Bij lichamelijke problemen zal het lichaam moeten herstellen. En bij ernstige dingen zal medische ondersteuning noodzakelijk blijven. Is er fysiek echt iets kapot in je lichaam, dan zal dat niet miraculeus weer herstellen. Wel zal meer schade hopelijk worden voorkomen.

Bij vloeken e.d. zullen bestaande problemen wellicht milder worden, maar wordt het vooral merkbaar doordat nieuwe problemen uitblijven.

Is er sprake van belasting door aanwezigheden of negatieve verbindingen, dan zie je dat het verwijderen daarvan snel merkbaar is.

 

Aanvragen van een persoonlijke analyse

Je kunt een persoonlijke analyse aanvragen door het contactformulier in te vullen en te verzenden. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op.