Welkom

Op deze site vind je hulp bij het verwijderen van energetische blokkaden op fysiek, emotioneel, mentaal en/of spiritueel niveau. Deze kunnen eerder in je leven, maar ook uit voorouders of andere levens ontstaan zijn.

Uit o.a. de aurachirurgie is bekend, dat vele huidige problemen een oorzaak hebben uit voorouders of incarnaties van je.

Door de oorzaak, bijvoorbeeld een conflict destijds, eerst op te lossen kunnen de energetische belastingen die dat heeft veroorzaakt vervolgens worden verwijderd.

Dit geldt ook voor ziekten die voorouders hebben gehad. De informatie van de ziekteverwekker wordt namelijk in het DNA opgeslagen en zo aan volgende generaties doorgegeven. Deze informatie kan allerlei klachten veroorzaken of de kans op ziekten vergroten. Uit de aurachirurgie is bijvoorbeeld bekend dat, informatie van Tuberculose in het DNA o.a. de kans op allergie├źn vergroot en/of deze mensen geen hoge koorts krijgen, maar wekenlang rochelend blijven kwakkelen.

Met het opruimen van dit soort informatie kunnen klachten afnemen of verdwijnen.

Helaas komen dingen als vloeken e.d. ook voor. Dit uit zich in o.a. tegenslag en ellende die je in je leven ervaart. Door eerst de kernoorzaak op te lossen kan dit daarna ook opgeruimd worden.

Daarnaast vind je ook een pagina over belastingen door wateraders en aardstralen e.d., deze externe invloeden hebben ook een negatieve invloed en moeten verwijderd worden als daar klachten door ontstaan.


Aanpak

Bij deze aanpak worden de kennis en inzichten uit de aurachirurgie gebruikt en wordt tevens gebruik gemaakt verschillende andere dingen uit de quanten- en andere energetische methoden. Daarbij zet ik actief mijn vaardigheden als wichelmeester in.

Daarmee ben ik staat om nog breder en dieper te werken en kan ik heel direct zaken uitvragen.

Persoonlijke analyse

In de persoonlijke analyse ga ik gestructureerd op zoek naar de oorzaken achter de door jouw ondervonden problemen. Hieruit komt een lijst met oorzaken en is daarmee tevens een plan van aanpak welke zaken in welke volgorde het beste aangepakt kunnen worden.

De benaming persoonlijke analyse is enerzijds omdat dit puur op jou als persoon gericht is, maar ook om onderscheid te maken met de woninganalyses die ik ook doe.

Coaching

Kies je na de persoonlijke analyse ervoor om de gevonden oorzaken te gaan opruimen, dan gaan we het coachingstraject in. Per week wordt er dan een oorzaak uit het plan van aanpak verder in detail uitgewerkt en opgelost.

Opruimen van de woning

Vaak heb ik, voordat ik met iemand dit traject in ga, eerst de woning onderzocht en opgeruimd. Want als je zwaar belast wordt door externe factoren zoals bijv. sterke aardstraling dan is het zaak dat eerst te verwijderen. Want dat staat herstel in de weg. Zie ook wateraders en aardstralen.

Heeft dit niet ervoor plaatsgevonden, dan zal ik met de persoonlijke analyse ook een blik op de woning werpen.